RADA MĚSTYSE

Rada městyse Pozořice 2022–2026

Složení:

Tereza Jiráčková, starostka (radní), tel.: +420 724 186 1­56, e-mail: starosta@pozorice.cz
Ing. Rostislav Fianta, místostarosta (radní), tel.: 723 990 864, e-mail: mistostarosta@pozorice.cz
Ing. Luboš Novotný, zastupitel (radní)
Vojtěch Řičánek, zastupitel (radní)
Stanislav Šmerda, zastupitel (radní)

Komise RM

Komise výstavby a dopravy:

Ing. Miloš Tinka, předseda komise

Ing. Radim Hájek, člen

Ing. arch. Lenka Pohanková, členka

Ing. Renata Ondrůšková, členka

Jan Šujan, člen

Ing. Jiří Svoboda, člen

Bc. Vladěna Reková, MBA, členka

Ing. Tomáš Kučera, zastupitel (člen)

Komise majetková:

Ladislav Crha, předseda komise

Libuše Hájková, členka

Martin Tampa, člen

Libor Šujan, člen

Blanka Hýblová, členka

Jiří Severa, člen

Jaromír Smílek, člen

  Prosím čekejte...