ORGÁNY MĚSTYSE

Zastupitelstvo

Tereza Jiráčková, starostka (radní), tel.: +420 724 186 1­56, e-mail: starosta@pozo­rice.cz

Ing. Rostislav Fianta, místostarosta (radní), tel.: 723 990 864, e-mail: mistostarosta@po­zorice.cz

Vojtěch Řičánek, zastupitel (radní)

Ing. Aleš Straka, zastupitel (člen kontrolního výboru)

Ing. Aleš Krč, zastupitel (předseda kontrolního výboru)

Mgr. Ida Kárná, MPA, zastupitelka (člen kontrolního výboru)

Ing. Luboš Novotný, zastupitel (radní)

Ing. Tomáš Kučera, zastupitel (předseda finančního výboru)

Mgr. Jana Hylmarová, zastupitelka (člen kontrolního výboru)

Ing. Miroslav Šantavý, zastupitel (člen finančního výboru)

Pavel Müller, zastupitel

Mgr. Petra Kratěnová, zastupitel (zástupce zřizovatele)

Ladislav Crha, zastupitel

Mgr. Petr Sopoušek, zastupitel

Stanislav Šmerda, zastupitel (radní)

Kontrolní výbor


Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce.


Ing. Aleš Krč, zastupitel (předseda kontrolního výboru)
Mgr. Ida Kárná, MPA, zastupitelka (člen kontrolního výboru)
Ing. Aleš Straka, zastupitel (člen kontrolního výboru)
Mgr. Jana Hylmarová, zastupitelka (člen kontrolního výboru)
Ing. Červenka Jaromír, člen kontrolního výboru


Finanční výbor


Kontroluje hospodaření obce, navrhuje vhodné čerpání finančních prostředků, projednání zprávy o přezkoumání hospodaření Finanční výbor je tedy oprávněn kontrolovat, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně.


Ing. Tomáš Kučera, zastupitel (předseda finančního výboru)
Ing. Miroslav Šantavý, zastupitel (člen finančního výboru)
Ing. Jiří Palínek, člen finančního výboru
Ing. Martin Kučera, člen finančního výboru
Ing. Aleš Krč, člen finančního výboru

Komise městyse

Komise výstavby a dopravy

Komise majetková

Komise životního prostředí

Komise sociálně-zdravotní

Komise kulturně-společenská a školská

Infocentrum Pozořice

Mgr. Veronika Muselíková, vedoucí infocentra, tel.: +420 605 454 2­17, e-mail: info.pozorice@email.cz
Lenka Kosourová, členka IC, korektorka
Božena Škrobová, členka, kronikářka městyse
Mgr. Lenka Vystavělová, členka

  Prosím čekejte...