INFORMACE K VOLBÁM

Informace o telefonních číslech k nahlášení volby do zvláštní přenosné volební schránky pro volbu prezidenta republiky 2023 z důvodu onemocnění COVID-19

Informace o umístění volebního stanoviště pro volbu prezidenta republiky 2023 pro voliče, kteří budou v karanténě nebo izolaci z důvodu onemocnění COVID-19

Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky dny konání volby: 13. a 14. ledna 2023 ( I. kolo) případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Informace pro volbu prezidenta České republiky 2023 – hlasování na voličský průkaz

Volby do zastupitelstev obcí 2022 – výsledky

  Prosím čekejte...