AKTUALITY

Aktuálně z městyse

Velatické kulturní léto - 2. - 4. srpna + Anenské hody - 28. července

Zveřejněno od: 9. 7. 2024 10:50   Zveřejněno do: 4. 8. 2024 23:55  
Kulturní akce Platí pro: Celý městys
Vytvořil: Petra Marková 9. 7. 2024 10:50

MILOSTIVÉ LÉTO 2024 - Jak se zbavit výhodně dluhů na zdravotním pojištění

Oddlužovací akce navazuje na předchozí Milostivé léto I, II a III a umožňuje zbavit se výhodně dluhů na zdravotním pojištění. Pokud dlužníci v období od 1. července do 30. listopadu 2024 uhradí původní dlužné pojistné na zdravotním pojištění a splní další podmínky akce, penále a exekuční náklady jim budou odpuštěny.

Milostivé léto IV však platí pro dluhy u zdravotní pojišťovny, které jsou vymáhány v rámci daňové exekuce, tedy podle daňového řádu, nikoliv přes soudního exekutora. V daňové exekuci přitom musí být nejen jistina (tj. původní dlužná částka), ale i penále – jen tak je naplněna jedna z podmínek využití Milostivého léta.

Rozhodující je též datum – o odpuštění lze žádat pouze u těch dluhů, u nichž byla daňová exekuce nařízena nejpozději k 31. 12. 2023. Na novější dluhy se nevztahuje.

Pokud dlužník už v rámci daňové exekuce dlužné pojistné ke dni 1. července 2024 zcela uhradil, tj. dluží už jen na penále a exekučních nákladech, i v takovém případě lze o jejich odpuštění požádat.

Více o Milostivém létu a návodu jak postupovat najdete zde.

 

Zveřejněno od: 9. 7. 2024 9:50   Zveřejněno do: 30. 11. 2024 23:59  
Oznámení obecního úřadu Platí pro: Celý městys
Vytvořil: Petra Marková 9. 7. 2024 9:50

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie. 

Z důvodů plánovaných prací na  zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne

24.7.2024 od 7:30 do 12:00. Vypnutá oblast: ul.Nová část ulice Holubická, část ulice U Vlečky

Zveřejněno od: 4. 7. 2024 12:00   Zveřejněno do: 24. 7. 2024 12:00  
Informace Platí pro: Celý městys
Vytvořil: Petra Trnková 4. 7. 2024 12:00

Veřejná vyhláška - Úřad městyse Pozořice, stavební úřad - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška – Úřad městyse Pozořice, stavební úřad – Rozhodnutí – Územní rozhodnutí

Stavební úřad Úřadu městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v návaznosti na § 330 zákona č.283/2021 Sb., v územním řízení posoudil podle §84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 31.01.2024 podala VIVO CONNECTION, spol.s.r.o., IČO 29600696, Nádražní 1178, 664 51 Šlapanice („dále jen žadatel“), a na základě tohoto posouzení: vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby OPS Pozořice – Kovalovická.

Zveřejněno od: 3. 7. 2024 9:17   Zveřejněno do: 19. 7. 2024 23:59  
Informace Platí pro: Celý městys
Vytvořil: Petra Trnková 3. 7. 2024 9:17
Přílohy k hlášení
UR VV Pozořice OPS Pozořice - Kovalovická Rozh.pdf Zobrazit

Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí

Veřejná vyhláška – Územní rozhodnutí. Rozhodnutí o umístění stavby

Zveřejněno od: 1. 7. 2024 14:40   Zveřejněno do: 18. 7. 2024 23:59  
Informace Platí pro: Celý městys
Vytvořil: Petra Trnková 1. 7. 2024 14:40
Přílohy k hlášení
UR VV Pozořice DS NN Dundáček Rozh.pdf Zobrazit
  Prosím čekejte...