STAVEBNÍ ÚŘAD

Stavební úřad – Úřad městyse Pozořice

Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

Úřední hodiny pro veřejnost:
pondělí: 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
středa: 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00

Kontakty:

Referent pro Městys Pozořice – vedoucí SÚ

obce Tvarožná, Pozořice, Hostěnice obec

Ing. Richard Zukal

tel: +420 544 226 0­55,
Email: richard.zukal@pozorice.cz


Referent pro obce Viničné Šumice, Kovalovice, Hostěnice Lhotky, Říčky

Mgr. Veronika Barták Benčíková

tel: +420 513 034 3­32,
Email: veronika.bartak-bencikova@pozorice.cz

Formuláře stavebního úřadu

Žádost o změnu územního plánu Pozořice.pdf
Žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí.docx
Žádost_o_přidělní_č.p.č.e..pdf
Zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku.pdf
Zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_deleni_nebo_scelovani_pozemku.docx
Zadost_o_vydani_spolecneho_uzemniho_rozhodnuti_a_stavebniho_povoleni.pdf
Zadost_o_vydani_spolecneho_uzemniho_rozhodnuti_a_stavebniho_povoleni.docx
Zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi.pdf
Zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vlivu_uzivani_stavby_na_uzemi.docx
zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.pdf
zadost_o_vydani_kolaudacniho_souhlasu.docx
Zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochrannem_pasmu.pdf
Zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_ochrannem_pasmu.docx
Zadost_o_stavebni_povoleni.pdf
Zadost_o_stavebni_povoleni.docx
Zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi.pdf
Zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_zmene_vyuziti_uzemi.docx
Zadost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.pdf
Zadost_o_povoleni_predcasneho_uzivani_stavby.docx
Zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby.pdf
Zadost_o_vydani_rozhodnuti_o_umisteni_stavby.docx
Oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby.pdf
Oznameni_zmeny_v_uzivani_stavby.docx
spolecne_oznameni_zameru.pdf
Oznameni_stavebniho_zameru_s_certifikatem_autorizovaneho_inspektora.docx
Dokumenty stavebního úřadu
VV Rozhodnutí oprava URZ+ZSPD Tvarožná Matis haly.pdf
VV Rozhodnutí URZ+ZSPD Tvarožná Matis haly.pdf
UR+SP Pozořice Jandásek Za Mlýnem 790 Novostavba zahradního domku Ozn VV H Barto.pdf
VV - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí o umístění stavby Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku (etapa Pozořicko I).pdf
VV - Vyrozumění o probíhajícím ÚŘ - výstavba cyklostezek (Etapa Pozořicko II) UR VV Pozořicko CS II Ozn 2022.pdf
VV - Oznámení zahájení ÚŘ o umístění stavby - Pozořice, Malé Lipky obnova NN, VN, DTS - 1. etapa.pdf
VV - Vyrozumění o probíhajícím ÚŘ - výstavba cyklostezek (Etapa Pozořicko II) CS Pozořicko E 2 Situace 1k 25000.pdf
VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby - vrt, k. ú. Tvarožná.pdf
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku (Etapa Pozořicko I) úsek T13.pdf
VV - Oznámení o pokračování ÚR - výstavba cyklostezek (etapa Pozořice II).pdf
VV - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku (etapa Pozořicko II).pdf
VV - Oznámení zahájení územního řízení - Výstavba integrované sítě cyklostezek na Šlapanicku (Etapa Pozořicko I) úsek T13 -situace.png
VV - Oznámení o zahájení ÚŘ o umístění stavby - technický vrt v k. ú. Tvarožná.pdf
VV - společné povolení - stavební úpravy obj. SDO na parc. č. 1136_3 a 1136_8, k. ú. Tvarožná.pdf
Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby RD na parc. č. 56, 63, k. ú. Hostěnice.pdf
Rozšíření a modernizace ZŠ v Pozořicích, stavební povolení.pdf
VV - Oznámení o zahájení ÚŘ o umístění stavby - technický vrt v k. ú. Tvarožná-zač..pdf
VV - Oznámení o zahájení ÚR o umístění stavby - Tvarožná, ulice Vinohrady - přeložka a prodloužení vedení VO a NN.pdf
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy - Rozšíření a modernizace ZŠ v Pozořicícho.pdf
Informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy Přístavba a stavební úpravy Dělnického domu na pozemku p.č. 1208, 1211, k.ú. Pozořice za účelem navýšení kapacity MŠ, Pozořice, Horní Kopec č.p. 291.pdf
  Prosím čekejte...