GDPR

Pro úspěšné využívání služeb, které tato webová stránka nabízí, v některých případech potřebujeme zpracovávat osobní údaje uživatelů.

Toto zpracovávání podléhá nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Známé také jako „GDPR“.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Jméno pověřence: Mgr. Miroslava Poštolková
Kontaktní adresa: Dobrovolný svazek obcí Šlapanicko, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
Číslo telefonu: 774 149 350, 533 304 213
E-mailová adresa: info@slapanice.cz

  Prosím čekejte...