POZOŘICKÝ ZPRAVODAJ

Svoje příspěvky zasílejte na e-mailovou adresu: info.pozorice@email.cz
Redakce zpravodaje: Milan Petr, Veronika Muselíková, Petra Kratěnová, Tereza Jiráčková, Rostislav Fianta
Design, DTP: Pavel Beneš
Textové korektury: Lenka Kosourová

Plánované uzávěrky zpravodaje pro rok 2024

1. číslo – uzávěrka 4. 3., distribuce 26. 3.
2. číslo – uzávěrka 4. 6., distribuce 25. 6.
3. číslo – uzávěrka 12. 9., distribuce 30. 9.
4. číslo – uzávěrka 25. 11., distribuce 13. 12.

Ceník inzerce v Pozořickém zpravodaji platný od 1. 6. 2019

1 strana – 1500 Kč
1/2 strany – 750 Kč
1/3 strany – 500 Kč
1/4 strany – 375 Kč
1/8 strany – 190 Kč
Inzerci posílejte na email: info.pozorice@email.cz
  Prosím čekejte...