ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní informace o škole:

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace
Adresa organizace: U Školy 386, 664 07 Pozořice
Telefon – kancelář školy: 774 840 021
E-mail – kancelář školy: info@zspozori­ce.cz
IČO: 49459724
DIČ: —
RED-IZO: 600 111 113
Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2000155677/2010

Ředitel školy: PhDr. Jan Dudek (reditel@zspozorice.cz)

č.ú. na stravování 2101546394/2010

č.ú. na platby za VV, hygienu a kopírování 2901898566/2010

Škola je příspěvkovou organizací zřizovanou městysem Pozořice.

Webové stránky: http://www.zspozorice.cz/

Mateřská škola Pozořice: Velké Lipky č.p. 231, 664 07 Pozořice

Telefon MŠ: +420 725 423 1­90

Mgr. Lenka Ručková: +420 774 840 2­77

email: skolka@zspozorice.cz

Školní jídelna Pozořice

U Školy 386, 664 07 Pozořice

Vedoucí školního stravování: Zdeněk Novák, tel.č. 702 147 890

e-mail: zdenek.novak@zspozorice.cz

TELEFONNÍ KONTAKTY ZŠ A MŠ POZOŘICE

Základní škola Pozořice

Ředitel ZŠ a MŠ

PhDr. Jan Dudek

774 840 020

Zástupkyně ředitele pro I. stupeň

Mgr. Hana Šebelová

774 840 000

Zástupkyně ředitele pro II. stupeň

Mgr. Lenka Přikrylová

774 840 023

Školní poradenské centrum – výchovná poradkyně

Školní psycholožka

Mgr. Soňa Petrová

Mgr. Lenka Hermanová

702 147 891

721 704 098

Vedoucí vychovatelka ŠD

Mgr. Romana Zetelová

774 840 024

Vedoucí stravovacího úseku ZŠ a MŠ

Zdeněk Novák

702 147 890

Účetní

Zlata Oršulíková

603 457 919

Hospodářka

Petra Šantavá

774 840 021

Školní asistentka, platby Markéta Charvátová 774 840 022

Mateřská škola Pozořice

Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

Mgr. Lenka Ručková

774 840 277

Mateřská škola – provoz

725 423 190

Mikrojesle

Alena Májková

602 784 070

  Prosím čekejte...