PŘIJATÉ ŽÁDOSTI DLE §106/1999 SB.

žádost dle 106/1999 Sb. - poskytnutí audiozáznamu ÚP změna č.2

Žádost o poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb. – poskytnutí audiozáznamu z veřejného projednávání návrhu Změny č. 2 ÚP Pozořice + odpověď + audiozáznam

Zobrazit
Žádost o informace ze dne 11.12.2022 dle zák.č.106 1999 Sb.(10) (1).pdf
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 1061999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - nedokončená stavební řízení nad 800m2 v působnosti SÚ Pozořice, žádost + odpověď.pdf
A Žádost o inf. dle z. 106 1999 Sb. pozice a zařazení platové třídy zaměstnance.pdf
Žádost o informaci dle z. 106 1999 Sb. - vedení správních řízení o umístění stavby na pozemcích v k.ú. Viničné Šumice + odpověď.pdf
A Doplnění žádosti dle z. č. 106 1999 Sb. pozice a zařazení platové třídy zaměstnance + odpověď.pdf
Odpověď na žádost o informaci dle zák.č. 106-1999 Sb. ze dne 14. 12. 2022 -an.pdf
žádost o informace dle zákona č. 106_1999 Sb. k pozemkům v k.ú. Viničné Šumice.pdf
Žádost dle z. 106 - stavby Viničné Šumice A - stavební řízení na pozemcích v k.ú. Viničné-červen 2020.pdf
A Příloha 1 pozice a zařazení platové třídy zaměstnance POPIS PRAC ČINNOSTI.pdf
Odpověď 106 - výstavba Viničné Šumice A - stavební řízení na pozemcích v k.ú. Viničné-červen 2020.pdf
odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106_1999 Sb. k pozemkům v k.ú. Viničné Šumice.pdf
2017_11_Žádost dle zák. 106.pdf
2017_07_Žádost o informace-z.č.106-pracovní pomucky.pdf
2017_08_Žádost podle z.106+odpověď-KROSS.pdf
2017_11_Doplnění dle zák. 106.pdf
2017_09_Žádost dle z.106-1999 Sb.+odpověď.pdf
2017_11_Odpověď zákon 106.pdf
2017_11_Doplnění dle zák. 106.pdf
2017_11_Odpověď zákon 106.pdf
  Prosím čekejte...