MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Výši místního poplatku za odpad stanovuje Obecně závazná vyhláška městyse Pozořice č. 5/2023

Sazba poplatku činí:

  • za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci 770,–Kč
  • za nemovitost, ve které není nikdo přilášen k trvalému pobytu 770,–Kč

Slevy:

  • sleva ve výši 150,–Kč je poskytována občanům, kteří dovrší v příslušném roce 70 let a žijí osaměle v domech, nebo bytech – tato částka činí 620,– Kč.
  • osvobozeny jsou děti do 5 let věku (rozhodným dnem pro zařazení do věkové kategorie pro nárok na osvobození je datum 1. ledna)

Způsob platby:

  • bezhotovostním převodem na č. účtu: 6640766407/2010 – pokyny k platbě včetně variabilního symbolu obdržíte do poštovní schránky nebo na e-mail (možnost platby QR kódem)
  • v hotovosti nebo platební kartou na podatelně úřadu městyse v úředních hodinách

Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

Upozornění pro občany, kteří dokládají Čestné prohlášení (ČP):

Je nutné doručit Úřadu městyse Pozořice nejpozději do 31. května.

Informace k odkládání dalších odpadů

Kontejner na kov je umístěn ve sběrném místě u školy a u bývalé hasičské zbrojnice a na točně na Jezerách.
Popelnice na kuchyňské oleje a tuky najdete u Základní školy a na točně na Jezerách.

Pozořice

Telefon: +420 544 226 046
E-mail: pozorice@pozorice.cz
IČ: 00282375
DIČ: CZ00282375
Adresa: Na Městečku 14
664 07 Pozořice
Datová schránka: ysfbvvi
Oficiální stránky: http://www.pozorice.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty
  Prosím čekejte...