MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPAD

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Výši místního poplatku za odpad stanovuje Obecně závazná vyhláška městyse Pozořice č. 1/2023

Sazba poplatku činí:

  • za osobu přihlášenou k trvalému pobytu v obci 690,–Kč
  • za nemovitost, ve které není nikdo přilášen k trvalému pobytu 690,–Kč

Slevy:

  • sleva ve výši 150,–Kč je poskytována občanům starším 70 let žijících osaměle v domech, nebo bytech – tato částka činí 540,– Kč.
  • osvobozeny jsou děti do 5 let věku (rozhodným dnem pro zařazení do věkové kategorie pro nárok na osvobození je datum 1. ledna)

Způsob platby:

  • bezhotovostním převodem na č. účtu: 6640766407/2010 – pokyny k platbě včetně variabilního symbolu obdržíte do poštovní schránky (možnost platby QR kódem)
  • v hotovosti nebo platební kartou na podatelně úřadu městyse v úředních hodinách

Poplatek je splatný nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku.

Jestliže částka za domácnost převýší 3.000 Kč, může být zaplacena ve 2 splátkách (1. splátka do 30. 5. a 2. splátka do 30. 9. kalendářního roku).

Upozornění pro občany, kteří dokládají Čestné prohlášení (ČP):

Je nutné doručit Úřadu městyse Pozořice nejpozději do 30. 6. 2023.

Informace k odkládání dalších odpadů

Kontejner na kov je umístěn ve sběrném místě u školy a u bývalé hasičské zbrojnice a na točně na Jezerách.
Popelnice na kuchyňské oleje a tuky najdete u Základní školy a na Točně na Jezerách.

Pozořice

Telefon: +420 544 226 046
E-mail: pozorice@pozorice.cz
IČ: 00282375
DIČ: CZ00282375
Adresa: Na Městečku 14
664 07 Pozořice
Datová schránka: ysfbvvi
Oficiální stránky: http://www.pozorice.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty

Úřední hodiny

ÚŘAD

Pondělí: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Středa: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00

PODATELNA

Pondělí: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Úterý: 8:00 – 11:30 12:30 – 13:00

Středa: 8:00 – 11:30 12:30 – 17:00

Čtvrtek: 8:00 – 11:30 12:30 – 13:00

Pátek: 8:00 – 11:30 12:30 – 13:00

  Prosím čekejte...