POPLATEK ZA PSA


Dle Obecně závazné vyhlášky městyse Pozořice č. 2/2021

Sazba poplatku činí:

  • za každého psa 300,–Kč
  • za každého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 150,– Kč (rozhodným dnem pro zařazení do věkové kategorie pro nárok na osvobození je datum 1. ledna)

Způsob platby:

  • bezhotovostním převodem na č. účtu: 6640766407/2010 – pokyny k platbě včetně variabilního symbolu obdržíte do poštovní schránky nebo na e-mail (možnost platby QR kódem)
  • v hotovosti nebo platební kartou na podatelně úřadu městyse v úředních hodinách

Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

FORMULÁŘE

Pozořice

Telefon: +420 544 226 046
E-mail: pozorice@pozorice.cz
IČ: 00282375
DIČ: CZ00282375
Adresa: Na Městečku 14
664 07 Pozořice
Datová schránka: ysfbvvi
Oficiální stránky: http://www.pozorice.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty
  Prosím čekejte...