HISTORICKÉ DOMY V POZOŘICÍCH

Budova „Staré pošty“ v Zámku
Tato jednoposchoďová budova pochází z r. 1800, fasáda je členěna plošnými lezénovými rámy a průběžnými římsami s vystupujícím rizalitem.
V minulosti patřila ke komplexu zámeckých budov, ve kterých měli sídlo vrchnostenští úředníci, kteří rovněž významně ovlivňovali život na vesnici. V letech 1912 – 1968 byl zde umístněn poštovní úřad, který je nyní v budově obecního úřadu.
Po přestěhování poštovního úřadu do budovy nynějšího obecního úřadu se ujal pro tuto budovu v obci název „Stará pošta“.
Dům č. 53 a 121
Na náměstí je obytný jednoposchoďový dům se symetrickým vchodem s klenutými oblouky, po stranách dvě niky sklenuté konchem a s žudrem. Trámový strop pochází z počátku 19. století.
Oba domy č. 53 a 121 pochází z počátku 18. století s pozdější úpravou a jsou dokladem lidové stavby náročnějšího typu, tzv. zlidovělé baroko. V nikách obou domů byly dříve umístěny velké dřevěné sochy svatých, které údajně měly pocházet ze zrušeného zábrdovického kláštera. Nyní jsou v depozitáři muzea ve Slavkově. V domě č. 53 to byly sochy sv. Františka z Assisi a sv. Antonína, v č. 121 sochy sv. Petra a sv. Pavla.
  Prosím čekejte...