SBĚRNÝ DVŮR POZOŘICE, 2021

Stavba sběrného střediska odpadů Pozořice

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí může naše obec vybudovat nový sběrný dvůr a nakoupit jeho vybavení. Sběrný dvůr bude sloužit pro občany městyse Pozořice a obce Sivice. Cílem tohoto projektu je zajistit občanům obce místo pro odkládání různých druhů odpadů a tím i kvalitně dotřídit objemný odpad, který je předáván k odstranění na skládku a snížit tak jeho množství.

Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady na území obcí Pozořice a Sivice.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

  Prosím čekejte...