ŠLAPANICKO - ZAVEDENÍ DOOR-TO-DOOR SYSTÉMU SVOZU TŘÍDĚNÝCH ODPAD

Díky projektu podpořenému z Operačního programu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný
svazek obcí Šlapanicko, získá naše obec nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit
množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír,
plast, sklo nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro další výrobu, a tedy nekončit
bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.
Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí

Nebyl nalezen žádný soubor
  Prosím čekejte...