REVITALIZACE ZELENĚ V MĚSTYSI POZOŘICE

Revitalizace zeleně proběhla v období 2017 – 2022. Během této doby byly odstraněny lípy na náměstí a vysazena nová lipová alej s automatickým závlahovým systémem. Vedle komunikace vznikly travnaté plochy lemované dekorativními keříky.
Upraven je prostor před Zdravotním střediskem, kde byly nahrazeny stromy ve špatném stavu novými exempláři, svah zpevněn výsadbou keřů a zatravněním.
Obnovy se dočkala i zeleň před OD Hruška na náměstí – záhony jsou osázeny křovinami – v létě kvetoucími a na podzim zbarvenými do červenožlutých podzimních tónů.
Pomník padlým vojákům zdobí rovněž nová keřová výsadba a soliterní lípy.
V ulici Úvoz došlo k úpravě vegetace ve svahu z Horního kopce – byly odstraněny neperspektivní křoviny a náletové dřeviny – zejména akáty, spodní část svahu podél chodníku je zajištěna stabilizační mulčovací kokosovou rohoží s travnatým nástřikem. V horní i dolní linii svahu jsou osázeny okrasnými křovinami nízkého vzrůstu.

Projekt CZ.05.4.27/0.0/0­.0/16_033/0002815 Revitalizace zeleně v městysi Pozořice je realizován z prostředků EU.

  Prosím čekejte...