CHODNÍK V ULICI KOVALOVICKÁ

Projekt Chodník v ulici Kovalovická

je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0­.0/16_038/0012815

Příjemce dotace: městys Pozořice

Výzva: 10. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP- Dopravní bezpečnost v obcích II.


Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat nový chodník v ulici Kovalovická a zvýšit tak bezpečnost dopravy v městysi Pozořice.

Díky návaznosti chodníku na zastávku IDS JMK došlo také ke zlepšení přístupnosti k veřejné dopravě. Chodník je řešen bezbariérově. Mezi výstupy projektu patří i zrealizované místo pro přecházení, veřejné osvětlení a výsadba doprovodné zeleně.

  Prosím čekejte...