AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII A KLIMA

Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který je zpracováván pro Pozořice. Cílem tohoto plánu je navrhnout taková opatření v oblasti energetiky, hospodaření s vodou a odpady a dopravy, která přispějí k ochraně obcí před změnou klimatu. Kromě údajů na úrovni obce je pro nás velmi důležité znát i situaci a postoje vás, občanů, abychom mohli navrhnout taková opatření, která <a>budou reflektovat skutečný život v obci a která pomůžou zvýšit celkovou kvalitu života.
Prosíme Vás tedy o vyplnění dotazníku. Vyplňujte dotazník prosím vždy za jednu domácnost. Účast v průzkumu je anonymní a dobrovolná, vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 15 –20 minut.
Předem děkujeme za spolupráci.
V případě dotazů či připomínek se na můžete obracet na dominika.tothova@econ.muni.cz.
Odkaz na on-line dotazník:https://muni.cz/go/4700f5
  Prosím čekejte...