AKČNÍ PLÁN PRO UDRŽITELNOU ENERGII A KLIMA

SECAP – Akční plán pro udržitelnou energii a klima do roku 2023 pro MAS Slavkovské bojiště

O tom, že se s naší přírodou něco zvláštního děje, ví už každý. Teplé zimy, horká léta, žádné jaro a podzim, změna způsobu dešťových srážek, suchá neživá pole z nichž vítr a déšť splavují zbytky ornice, problémy s energiemi, nárust množství odpadů a problémů s jeho odstraněním, … Můžeme diskutovat, jestli si za tyto změny lidstvo může samo nebo je to přirozený vývoj. Víme ale jistě, že pokud nezměníme svoje chování, nebude už náš kraj, naše země takové příjemné místo k žití. Ještě je čas dělat změny a proto se vedení sedmi obcí z území MAS Slavkovského bojiště zavázalo, že ve svých obcí přijmou opatření vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů, zlepšení úrovně recyklace odpadů a zavedení dlouhodobě udržitelného hospodaření s půdou.

Pro Pozořice vznikl tento akční plán na základě několika místních šetření a dotazníkového šetření mezi občany, analýzy hospodaření s odpady, energiemi a budovami a sledování krajiny a zemědělské půdy Pozořicka během roku.

Výsledkem jsou dokumenty vztahující se k jednotlivým oblastem. Pro zastupitele tyto bude tento akční plán sloužit jako „kuchařka“ pro realizaci jednotlivých opatření pro ochranu půdy, úsporu energí, péči o majetek obce a ve chvíli rozhodování o strategických krocích vedoucích k rozvoji obce.

Věříme, že mnohé z doporučení se stanou inspirací i pro domácnosti a zahrady našich občanů. Protože velké události se dějí díky malým, zdánlivě nepatrným změnám.

Obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro Akční plán pro udržitelnou energii a klima, který je zpracováván pro Pozořice. Cílem tohoto plánu je navrhnout taková opatření v oblasti energetiky, hospodaření s vodou a odpady a dopravy, která přispějí k ochraně obcí před změnou klimatu. Kromě údajů na úrovni obce je pro nás velmi důležité znát i situaci a postoje vás, občanů, abychom mohli navrhnout taková opatření, která <a>budou reflektovat skutečný život v obci a která pomůžou zvýšit celkovou kvalitu života.
Prosíme Vás tedy o vyplnění dotazníku. Vyplňujte dotazník prosím vždy za jednu domácnost. Účast v průzkumu je anonymní a dobrovolná, vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 15 –20 minut.
Předem děkujeme za spolupráci.
V případě dotazů či připomínek se na můžete obracet na dominika.tothova@econ.muni.cz.
Odkaz na on-line dotazník:https://muni.cz/go/4700f5
  Prosím čekejte...