RETENČNÍ NÁDRŽ PANSKÁ ZAHRADA

Cílem projektu je vybudování retenční nádrže v k. ú. Pozořice sloužící k zachytávání průtoků dešťových vod a omezení odtoku dešťových vod kanalizací, čímž bude chráněn tok Pozořického potoka před přívalovými dešti a nežádoucím rozlivem. Zadržením vody v centru obce dojde ke zlepšení klimatu, dílo má i krajinotvornou a ekosystémovou funkci.
Projekt zpracovala společnost PK Švestka, s. r. o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

  Prosím čekejte...