ROZPOČET A ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ 2022

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ MŠ Pozořice 2022-2023.pdf
Schválený závěrečný účet za rok 2022 (1) (1).pdf
Střednědobý výhled 2024 - 2026.pdf
Návrh střednědobého výhledu 2024 - 2026 (1).pdf
Rozpočet na rok 2022_schválený (1).pdf
Schválený závěrečný účet za rok 2022.pdf
FIN k 31.12.2022.pdf
Inventarizační zpráva Městyse Pozořice za rok 2022.pdf
Přehled o peněžních tocích 2022.pdf
Přehled o změnách vlastního kapitálu 2022.pdf
Přehled úvěru 2022.pdf
Rozvaha k 31.12.2022.pdf
Výkaz zisku a ztrát 2022.pdf
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Pozořice.pdf
Inventarizační zpráva ZŠ.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Pozořice.pdf
Rozpočtové opatření č. 14.pdf
Rozpočtové opatření č. 13.pdf
Rozpočtové opatření č. 12.pdf
Rozpočtové opatření č. 11.pdf
Rozpočtové opatření č. 10.pdf
Rozpočtové opatření č. 9.pdf
Rozpočtové opatření č. 8.pdf
Rozpočtové opatření č. 7.pdf
Rozpočtové opatření č. 6.pdf
Rozpočtové opatření č. 5.pdf
Rozpočtové opatření č. 4.pdf
Rozpočtové opatření č. 3.pdf
Rozpočtové opatření č. 2.pdf
Rozpočtové opatření č. 1.pdf
Rozpočet na rok 2022_schválený.pdf
  Prosím čekejte...