KOMISE MĚSTYSE


Komise výstavby a dopravy

Ing. Miloš Tinka
Ing. Radim Hájek
Ing. arch. Lenka Pohanková
Ing. Renata Ondrůšková
Jan Šujan
Ing. Jiří Svoboda
Bc. Vladěna Reková, MBA
Ing. Tomáš Kučera


Komise majetková

Ladislav Crha
Libuše Hájková
Martin Tampa
Libor Šujan
Blanka Hýblová
Jiří Severa
Jaromír Smílek


Komise životního prostředí

Ing. Aleš Straka
Ing. Radek Gloser
Mgr. Marek Páral
Ing. Tomáš Ondrůšek
Eliška Kameníková
Josef Zrnečko


Komise sociálně-zdravotní

MUDr. Martin Sobotka
Šárka Červenková
Mgr. Jana Hylmarová
Miluše Křížová
Denisa Pernicová


Komise kulturně-společenská a školská

Mgr. Petra Kratěnová
Ing. Aleš Krč
Mgr. Lenka Vystavělová
Mgr. Veronika Muselíková
Magdaléna Filipová
Jan Juhaňák

  Prosím čekejte...