Pozvánka na V. ZM - 21.2.2023


P o z v á n k a

na V. zasedání zastupitelstva městyse,

které se koná v úterý 21. 2. 2023 v 18:00 hod.

v obřadní síni radnice v Pozořicích

 

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva
 4. Zpráva o činnosti rady městyse
 5. Dohoda o sdružení finančních prostředků – komunikace ul. Metoděje Kocourka
 6. Smlouva o advokátní úschově  peněz – komunikace ul. Metoděje Kocourka
 7. Úpravy jednacího řádu zastupitelstva městyse
 8. Volba členů komise pro hodnocení nabídek na realizaci díla „Pozořice – retenční nádrž Panská zahrada“
 9. Investiční priority pro období 2022 – 2026
 10. Přidělení dotace z rozpočtu městyse spolkům a organizacím na rok 2023
 11. Zpráva finančního výboru
 12. Uložení volných finančních prostředků
 13. Střednědobý výhled rozpočtu městyse Pozořice 2024 – 2026
 14. Rozpočtové opatření č. 2/2023
 15. Různé
 16. Diskuse
 17. Závěr

                                                                                    Tereza Jiráčková

                                                                                   starostka městyse

 

 V Pozořicích dne 13. 02. 2023

Úřední deska
Vyvěšeno: 13. 2. 2023 21:32 Sejmuto: 13. 3. 2023 21:32

Přílohy  Prosím čekejte...