Záměr pronájmu nemovité věci


 Záměr pronájmu nemovité věci na dobu neurčitou – plochu 219 m2 na pozemku par.č. 1331/2 v k.ú. Pozořice  za účelem zahrádkaření.

Úřední deska
Vyvěšeno: 13. 4. 2023 14:30 Sejmuto: 30. 4. 2023 23:55

Přílohy  Prosím čekejte...