ZÁMĚR PRONÁJMU NEMOVITÉ VĚCI NA POZEMKU PARC. Č. 876/11 V K.Ú. POZOŘICE


Záměr pronájmu nemovité věci na dobu neurčitou – plochu 50m2 na pozemku par.č. 876/11 v k.ú. Pozořice.

Úřední deska
Vyvěšeno: 17. 5. 2023 16:25 Sejmuto: 2. 6. 2023 23:55

Přílohy  Prosím čekejte...