Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí


omezení veřejné přístupnosti na účelových komunikacích na pozemku parc. č. 1708, 1685, 1757/4, 1757/1, 1727/157, 1757/2, 1727/158, 1754/8; vše v k.ú. Pozořice, dle ust. § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích – zákaz vjezdu všech motorových vozidel mimo vozidla s povolením městyse Pozořice

Úřední deska
Vyvěšeno: 6. 2. 2024 11:05 Sejmuto: 22. 2. 2024 11:05

Přílohy  Prosím čekejte...