Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - Omezení veřejného přístupu na účelových komunikacích na pozemku parc. č. 1708, 1685, 1757/4, 1757/1, 1727/157, 1757/2, 1727/158, 1754/8; k.ú. Pozořice, lokalita Poustka, v rozsahu zákazu vjezdu všech motorových vozidel


Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Omezení veřejného přístupu na účelových komunikacích na pozemku parc. č. 1708, 1685, 1757/4, 1757/1, 1727/157, 1757/2, 1727/158, 1754/8; vše v k.ú. Pozořice, lokalita Poustka, v rozsahu zákazu vjezdu všech motorových vozidel mimo vozidla s povolením městyse Pozořice

Úřední deska
Vyvěšeno: 15. 3. 2024 14:22 Sejmuto: 15. 4. 2024 14:22

Přílohy  Prosím čekejte...