Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Aktualizace Zásad územního rozvoje(ZÚR) JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj územní


VV – zveřejnění návrhu Aktualizace Zásad územního rozvoje JMK a Vyhodnocení vlivů návrhu ZÚR JMK na udržitelný rozvoj územní

Konání veřejného projednání – čtvrtek 18. července 2024 od 9:30

Úřední deska
Vyvěšeno: 14. 6. 2024 11:45 Sejmuto: 22. 7. 2024 12:00

Přílohy  Prosím čekejte...