Veřejná vyhláška - Úřad městyse Pozořice, stavební úřad - Rozhodnutí - Územní rozhodnutí


Veřejná vyhláška – Úřad městyse Pozořice, stavební úřad – Rozhodnutí – Územní rozhodnutí

Stavební úřad Úřadu městyse Pozořice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm.e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v návaznosti na § 330 zákona č.283/2021 Sb., v územním řízení posoudil podle §84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen „rozhodnutí o umístění stavby“), kterou dne 31.01.2024 podala VIVO CONNECTION, spol.s.r.o., IČO 29600696, Nádražní 1178, 664 51 Šlapanice („dále jen žadatel“), a na základě tohoto posouzení: vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu rozhodnutí o umístění stavby OPS Pozořice – Kovalovická.

Úřední deska
Vyvěšeno: 3. 7. 2024 9:17 Sejmuto: 19. 7. 2024 23:59

Přílohy  Prosím čekejte...