HLÁŠENÍ ROZHLASU - 12.7.2023

Zpráva o úmrtí

Poslední rozloučení se zesnulou paní Libuší Šubrtovou se koná v pátek 14. července v 11:00 hodin v obřadní síni hřbitova ve Šlapanicích.

Pozůstalá rodina děkuje předem všem přátelům a známým, kteří se rozloučení zúčastní.

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil 11. 7. od 15:00 dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru do odvolání. V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno:

rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit (s výjimkou elektronických cigaret), odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Více informací naleznete na webových stránkách městyse a ve vývěskách.

  Prosím čekejte...