ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní informace o škole:

Název organizace: Základní škola a mateřská škola Pozořice, příspěvková organizace
Adresa organizace: U Školy 386, 664 07 Pozořice
Telefon – kancelář školy: 774 840 021
E-mail – kancelář školy: info@zspozori­ce.cz
IČO: 49459724
DIČ: —
RED-IZO: 600 111 113
Bankovní spojení: FIO banka, č.ú. 2000155677/2010

Ředitel školy: PhDr. Jan Dudek (reditel@zspozorice.cz)

č.ú. na stravování 2101546394/2010

č.ú. na platby za VV, hygienu a kopírování 2901898566/2010

Škola je příspěvkovou organizací zřizovanou městysem Pozořice.

Webové stránky: http://www.zspozorice.cz/

Mateřská škola Pozořice: Velké Lipky č.p. 231, 664 07 Pozořice

Telefon MŠ: +420 725 423 1­90

Mgr. Lenka Ručková: +420 774 840 2­77

email: skolka@zspozorice.cz

Školní jídelna Pozořice

U Školy 386, 664 07 Pozořice

Vedoucí školního stravování: Zdeněk Novák, tel.č. 702 147 890

e-mail: zdenek.novak@zspozorice.cz

TELEFONNÍ KONTAKTY ZŠ A MŠ POZOŘICE

Ředitel ZŠ a MŠ

PhDr. Jan Dudek

774 840 020

Zástupkyně ředitele, statutární zástupkyně ředitele

Mgr. Lenka Přikrylová

774 840 023

Zástupkyně ředitele

Mgr. Hana Šebelová

774 840 000

Zástupkyně ředitele pro předškolní vzdělávání

Mgr. Lenka Ručková

774 840 277

Zástupkyně ředitele pro ekonomickou oblast

Zlata Oršulíková

603 457 919

Vedoucí vychovatelka ŠD

Erika Dvořáková Zobcová

774 840 024

Vedoucí stravování

Zdeněk Novák

702 147 890

Školní poradenské centrum

Mgr. Romana Sukovatá – logopedická péče

RNDr. Jana Budíková – metodik prevence

Mgr. Jana Boháčková – speciální pedagogická péče

Mgr. Lenka Mičánová

Mgr. Karolína Rybová – školní psycholog

Mgr. Soňa Petrová – výchovné poradenství

Mgr. Vladislava Vaněčková

702 147 892

602 150 755

702 147 891

702 147 891

Evidence plateb, majetková referentka

Markéta Charvátová

774 840 022

Hospodářka školy, personalistka

Petra Šantavá

774 840 021

Účetní

Jindra Plachá

  Prosím čekejte...