KÁCENÍ MIMOLESNÍCH DŘEVIN

O povolení kácení mimolesních dřevin je třeba žádat vždy, když potřebujete pokácet na svém pozemku (zahrada, pole) strom, který má ve výšce 130 cm nad zemí obvod kmene větší než 80cm. O povolení je také třeba žádat, pokud se chystáte vykácet souvislý keřový porost, o rozloze více než 40m2.
Pokud potřebujete vykácet ovocné dřeviny, včetně ořešáku, povolení nepotřebujete.
Kácení je možné provádět v době vegetačního klidu, t.j. od 1. 11. – 31. 3.
Pokud je nutné akutní kácení z důvodu významného ohrožení bezpečnosti osob či hrozících škod na majetku( bouřka, vichr, vývrat kořenů atd.), je možné po dohodě se správním orgánem kácet i mimo toto období.

Vzor žádosti o povolení kácení
Co je potřeba uvést v žádosti o kácení?
  • název stromu – stačí česky
  • obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí
  • stáří stromu
  • celkový stav a popis vzhledu
  • umístění stromu – vzhledem k inženýrským sítím, zejména k el. vedení, budovám, frekvence osob v místě atd.
  • důvod, proč chcete strom kácet
  • číslo pozemku, na kterém dřevina roste
K vyplněné žádosti je třeba doložit doklad o vlastnických právech k danému pozemku a také několik fotografií – stačí elektronicky.
Vyplněnou žádost zašlete buď elektronicky nebo osobně na podatelnu úřadu městyse. Od zahájení řízení běží 15denní lhůta pro sběr podkladů, místní šetření a možnost pro vyjádření komise pro životní prostředí a v pozořickém případě také ČSOP. Poté je vydáno rozhodnutí. Počítejte s tím, že v naprosté většině případů bývá žadateli uložena náhradní výsadba v množství nejméně dvou stromů za jeden vykácený – je dobré zmínit už při podání žádosti, kde a jaké stromy/křoviny budou vysazeny. a později informovat správní orgán, že výsadba byla provedena.

Ještě předtím, než se rozhodnete strom vykácet, uvažte dobře, jestli je to opravdu nutné. Pokud dřevina neohrožuje zásadně bezpečnost nebo majetek osob, které se pohybují v jeho blízkosti, není nutné ji kácet. Pouhé estetické nároky by neměly být důvodem ke kácení dřevin, které rostly i několik desetiletí. Zbytečnému kácení lze předcházet vhodným řezem. Prořezávaní dřevin je právem a povinností každého vlastníka pozemku a není potřeba k němu mít jakékoli povolení. Vzrostlé a prosperující stromy či ostatní dřeviny, které vysadili naši předkové, mají pro krajinu, vzhled obce a ekologickou stabilitu dané lokality obrovský přínos, který novou výsadbou nahradí zase až za velmi dlouhou dobu. Při zvažování kácení dřevin tedy neplatí okřídlené dvakrát měř, jednou řež, ale spíše třikrát sázej, jednou řež. 

Pozořice

Telefon: +420 544 226 046
E-mail: pozorice@pozorice.cz
IČ: 00282375
DIČ: CZ00282375
Adresa: Na Městečku 14
664 07 Pozořice
Datová schránka: ysfbvvi
Oficiální stránky: http://www.pozorice.cz/
Kontakty úřadu: Zobrazit kontakty
  Prosím čekejte...