HLÁŠENÍ ROZHLASU - 14.7.2023

Zpráva o úmrtí

Poslední rozloučení se zesnulou paní Radomilou Florianovou se koná ve středu 19. července v 15:00 hodin v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích, poté bude uložena do rodinného hrobu na místním hřbitově.

Pozůstalá rodina děkuje předem všem přátelům a známým, kteří se rozloučení zúčastní.

Vodárenská a.s. oznamuje přerušení dodávky vody v ÚT 18.07.2023 11:00 – 15:00 hod. 

Bez vody zůstává: ul. Holubická od křižovatky s ul.Novou vč. bytových domů a DSP směrem k Poustce,ul.Pod Poustkou a ul.Lepky

Důvod výluky: přeložka vodovodního řadu v rámci stavby Panská zahrada-retenční nádrž

Náhradní zdroj vody: NE

Hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil 11. 7. od 15:00 dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru do odvolání. V místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru je zakázáno:

rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit (s výjimkou elektronických cigaret), odhazovat hořící nebo doutnající předměty, používat zábavní pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

Více informací naleznete na webových stránkách městyse a ve vývěskách.

  Prosím čekejte...