HLÁŠENÍ ROZHLASU - 10.1.2024

Poslední rozloučení se zesnulou paní Jarmilou Zrnečkovou z ulice Úvoz, se koná v sobotu 13. ledna v 11:00 hodin v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie v Pozořicích.

Pozůstalá rodina děkuje předem všem přátelům a známým, kteří se rozloučení zúčastní.

Krajská veterinární správa upozorňuje chovatele, že v obci Vážany nad Litavou došlo k výskytu ptačí chřipky v malochovu drůbeže. Mimořádná veterinární opatření nebudou vyhlašována, ale vzhledem k blízké lokalitě výskytu doporučuje KVS chovatelům přijmout preventivní opatření proti nákaze: 

- zamezit volnému kontaktu drůbeže s volně žijícím ptactem (omezení výběhu, zajištění prostoru sítí nebo pletivem)

- umístit krmivo do zastřešeného prostoru

- důslednou dezinfekci

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky 2024 Pozořice, která proběhla v termínu 6. – 7. ledna 2024 je v celkové hodnotě 153.279,– Kč. Poděkování patří všem, kteří se do sbírky zapojili. Výtěžek jde na podporu sociálních projektů v našem blízkém okolí pro seniory, zdravotně nebo sociálně znevýhodněné a terénní služby.

Podrobný rozpis výtěžku dle jednotlivých ulic najdete na webových stránkách městyse, ve vývěskách a v následujícím čísle zpravodaje.

1. MORAVSKÁ NÁMOŘNÍ si Vás dovoluje pozvat na 17. společenský ples, který se koná v sobotu 13. ledna na Sokolovně v Pozořicích. Zahájení v 19:30 hod. Předprodej vstupenek v Pekařství Kulhánek&Drápal v Pozořicích nebo online: namornicky-ples.cz.

  Prosím čekejte...