Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění pro rok 2023


Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění pro rok 2023

Městys Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice, IČ: 00282375 oznamuje, že dokumenty zveřejňované dle zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, jsou:

-  v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři hospodářsko-správního oddělení na Úřadu městyse Pozořice, Na Městečku 14, 664 07 Pozořice

-  v elektronické podobě na webových stránkách www.pozorice.cz – úřad – dokumenty úřadu – rozpočet

https://pozorice.cz/…ozpocet-obce

 

Jedná se o tyto dokumenty:

–          Schválený rozpočet obce pro rok 2023

–          Schválená rozpočtová opatření roku 2023

-          Schválený střednědobý výhled rozpočtu městyse Pozořice 2024 – 2026

 

Tereza Jiráčková v. r. 

starostka městyse

Úřední deska
Vyvěšeno: 3. 2. 2023 8:40 Sejmuto: 1. 1. 2024 23:40

Přílohy  Prosím čekejte...