Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí


Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků nemovitostí.

Pokud se vlastníci nemovitostí nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1.1.2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu.

Úřední deska
Vyvěšeno: 10. 3. 2023 17:25 Sejmuto: 1. 1. 2024 23:59

Přílohy  Prosím čekejte...