Záměr pronájmu movité věci


Záměr pronájmu nebytových prostor, plochu 31 m2v domě č.p. 14 v 2. NP, (bývalé prostory obecní policie) Na Městečku 14, na pozemku p. č. 14,k. ú. Pozořice, za účelem komerčního využití

Úřední deska
Vyvěšeno: 20. 3. 2023 11:05 Sejmuto: 5. 4. 2023 12:00

Přílohy  Prosím čekejte...