Záměr pronájmu nemovité věci


Záměr o pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 7 v 1.NP – budova zdravotního střediska, za účelem umístění nápojového automatu.

Úřední deska
Vyvěšeno: 30. 3. 2023 14:11 Sejmuto: 17. 4. 2023 19:00

Přílohy  Prosím čekejte...