Záměr pronájmu nemovité věci


Záměr pronájmu nemovité věci na dobu neurčitou – plocha 2 m2 na pozemku parč.č. 76/1 v k.ú. Pozořice za účelem budování arboreta.

Úřední deska
Vyvěšeno: 6. 4. 2023 13:30 Sejmuto: 23. 4. 2023 23:59

Přílohy  Prosím čekejte...