Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také "A3 ZÚR JMK") a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území


Veřejná vyhláška – Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále také „A3 ZÚR JMK“) a Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území

Úřední deska
Vyvěšeno: 28. 8. 2023 16:55 Sejmuto: 9. 10. 2023 23:59

Přílohy  Prosím čekejte...