Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky ze strany Úřady pro zastupování státu ve věcech majetkových na území městyse Pozořice


Seznam je zveřejněn v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb a § 65 katastrálního zákona. Vlastníci se mohou přihlásit o svá práva do 1.ledna 2024. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.

U nově nabytého majetku, který státu připadně po 1. lednu 2024, bude ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti budou nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový úřad, státní podnik Lesy ČR nebo státní podniky Povodí atd. Pokud státní instituce neprojeví o majetek zájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát. ÚZSVM je připraven k tomu, aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků při dodržení podmínek stanovených zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem ministerstva financí.

Úřední deska
Vyvěšeno: 1. 9. 2023 10:30 Sejmuto: 1. 1. 2024 23:55

Přílohy  Prosím čekejte...