Pozvánka na X. zasedání zastupitelstva městyse Pozořice - 13.12.2023


P o z v á n k a

na X. zasedání zastupitelstva městyse, které se koná ve středu 13. 12. 2023 v 18:00 hod. v obřadní síni radnice v Pozořicích

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
 3. Kontrola plnění úkolů z předešlých jednání zastupitelstva
 4. Zpráva o činnosti rady městyse
 5. OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 6. OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
 7. OZV o místním poplatku ze psů
 8. Zpráva kontrolního výboru
 9. Zpráva finančního výboru
 10. Schválení rozpočtu na rok 2024
 11. Schválení střednědobého výhledu pro roky 2025–27
 12. Různé
 13. Diskuse
 14. Závěr

 

                                                           Tereza Jiráčková

                                                           starostka městyse

V Pozořicích dne 7. 12. 2023

 

Úřední deska
Vyvěšeno: 7. 12. 2023 20:36 Sejmuto: 14. 12. 2023 20:36

Přílohy  Prosím čekejte...