Záměr výpůjčky části nemovité věci


Městys Pozořice zveřejňuje dle § 39 odst. 1, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, záměr výpůjčky společenské místnosti v Domě s pečovatelskou službou v 1. NP o výměře 23,73 m2, na adrese Holubická 674, 664 07 Pozořice, p. č. 79 v k. ú. Pozořice.

Úřední deska
Vyvěšeno: 13. 2. 2024 15:55 Sejmuto: 29. 2. 2024 23:55

Přílohy  Prosím čekejte...