ZAEVIDOVÁNÍ TRVALÉHO POBYTU DÍTĚTE PO NAROZENÍ

Po narození dítěte (občana České republiky) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel):

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky.

Není-li matka občanem ČR, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce (přiděluje se u dětí narozených po 31.12.2010).

Nelze-li zjistit místo trvalého pobytu dítěte podle výše uvedeného (např. matka je občanka ČR bez trvalého pobytu na území ČR nebo matka je cizinka a otec občan ČR bez trvalého pobytu na území ČR), je místem trvalého pobytu dítěte:

  • u narození na území ČR sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se dítě narodilo
  • sídlo zvláštní matriky, v případě, že se dítě narodilo v cizině.

V případě, že by rodiče chtěli, aby dítě bylo hlášeno na jiné adrese trvalého pobytu, je třeba postupovat a předložit doklady podle § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel – ohlášení změny místa trvalého pobytu.

Občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky. Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území ČR od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do zvláštní matriky.

  Prosím čekejte...