JEZERA V DOBĚ SVÉHO ZALOŽENÍ

V roce 2010 je tomu již 300 let, co obec Jezera založil na panské mýtině v roce 1710 kníže Jan Adam z Lichtenštejna. Připomeňme si jména těch, kteří zde žili v 18. století.
Z následujícího roku po založení obce (1711) pochází urbář, kde je zapsáno 17 chalup se jmény a stejnými povinnostmi.
První osedlí byli :
Georg (Jiří) Šmerda, Johan Lubenský, Georg Procházka, Georg Divácký, Matěj Doležel, Josef Švec, Johan Němeček, Andreas Bayer, Kašpar Železný, Jakub Šedej, Johan Georg Bayer, Christop Poláček, Johan Divácký, Matěj Šedej, Thomas Filip, Pavel Jandek a Václav Burda.
V roce 1725, podle soupisu pozořického panství, bylo na Jezerách 19 domkařů, kteří odváděli stálé platy o sv. Jakubu a o sv. Martinu.
Z roku 1776 pochází Urbariální fase (přiznání), to je již zde 26 domkařů (viz seznam, druhé jméno dle matrik):
Johan Procházka
František Šmerda
Tomáš Blahák
Anton Blahák
Mathias Divácký st.
František Schroft
Jakub Mazel
Jakub Němeček
František Bayer
Anton Železný
Josef Melichar
Rosalie Tománková
Martin Schubert
Mathias Divácký ml.
vdova Rosina Havránková
František Mazel st.
Anton Barták ml.
Johan Kroupa
Mathaus Svoboda
Anton Barták st., Mathaus Mazel
Josef Provazník, Jan Keller
vrchnostenský pozemek – Florian Stehlík, František Kudlánek, pastýři
František Mazel ml.
Fabian Obermann, Martin Barták
Ignác Stumpf, František Frölich
Heinrich Ovísek
a další do r. 1780 postupně přibývají.
Petr Klein
Martin Pálka, František Kremla, rasové
Jan Divácký
Počty domů a obyvatel v průběhu 19. a na počátku 20. století se neustále zvyšovaly, po 232 letech od založení byla obec Jezera sloučena se sousedními Pozořicemi.
Pavel Vrba
  Prosím čekejte...