CHODNÍK U ŠKOLY, ULICE HOLUBICKÁ - 2020

Chodník u školy, ulice Holubická je spolufinancován Evropskou unií.

Operační program: Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0­.0/16_038/0012919

Příjemce dotace: městys Pozořice

Výzva: 10. výzva MAS Slavkovské bojiště, z.s. – IROP – Dopravní bezpečnost v obcích II.


Stručný popis projektu:

Hlavním cílem projektu bylo vybudovat nový chodník v ulici Holubická a zvýšit tak bezpečnost dopravy v městysi Pozořice.

Mezi výstupy projektu jsou i dvě zrealizovaná místa pro přecházení, veřejné osvětlení a výsadba doprovodné zeleně. Chodník je řešen bezbariérově.

  Prosím čekejte...